Uudistuksia tässä ja nyt

Oman poliittisen toimintani missiona on laajasti ottaen hyvä elämä ja ihmisten vapaus: kansalaisten suora vaikuttaminen päätöksenteossa erilaisilla suoran demokratian menetelmillä tai demokraattisin valintamenetelmin. Tämä vaatii tasavertaisuutta mahdollisuuksissa sekä poliittisen järjestelmän lisäksi myös tiedon vapautta ja koko talousjärjestelmän muuttamista. Ihmisten ei pidä olla toisten ihmisten pelinappuloina tai vaalikarjana, vaan tasavertaisina toimijoina toisiinsa nähden. Poliittinen tasavertaisuus vaatii käytännössä myös taloudellista tasavertaisuutta.

On kuitenkin hyvä pohtia myös uudistuksia, jotka on mahdollista toteuttaa tässä ja nyt — olettaen että vaalien kautta tällaisia asioita ajavat pääsisivät niihin vaikuttamaan. Mielikuvapolitiikasta olisi siirryttävä kohti hyvän elämän pohtimista ja toteuttamista.

Politiikka ja etiikka on palautettava kunniaan ja alettava todella tehdä työtä sen eteen, että kaikkien elämästä saataisiin tehtyä onnellinen.

Klassiseen tyyliin ohjenuorana voisi pitää yleisen onnellisuuden lisäämistä: miten järjestetään ihmisille mahdollisimman hyvä elämä — ja miten he itse voivat elää ja valita mahdollisimman hyvän elämän.

Ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Parlamentarismi ja demokratia usein samastetaan, mutta tosiasiassa ne ovat kaukana toisistaan (tästä lisää myöhemmin). Vaikutusmahdollisuuksia kyetään lisäämään myös parlamentarismin vallitessa. Päätöksentekoa voidaan tehdä avoimemmaksi ja kansalaisten mahdollisuuksia päätöksentekijöiden kontrollointiin voidaan lisätä. Tietotekniikka ja vapaa tiedonkulku ovat tässä hyviä välineitä.

Kaupunginosittain voidaan valita kaupunginosavaltuustoja, joilla olisi oltava myös budjettivaltaa omalla alueellaan. Tämä avaa kansalaisille välittömämmän mahdollisuuden vaikuttaa omiin ja oman alueen asioihin. Asukkaiden käytössä on oltavat tiloja ja tietoja. Paikalliset valtuustot tekevät asukkaiden ja valtuutettujen suhteesta paljon nykyistä kiinteämmän.

Lisäksi suurista kysymyksistä on voitava järjestää sitovia kansanäänestyksiä. Uudistusten päämääränä on oltava asukkaiden yhteinen itsehallinto. Kaikki ovat kykeneviä osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Virkamiesvallasta (byrokratia) ja eliittien vallasta (aristokratia) on suunnattava kohti demokratiaa.

Tiedon vapaus

Kaikki päätöksentekoon ja talouteen liittyvä tieto on oltava vapaasti ja helposti saatavilla. Tiedonkulun vapauteen ja tiedon vapaaseen hyödyntämiseen liittyy kiinteästi siirtyminen avoimeen lähdekoodiin kaupungin käyttämissä ohjelmissa. Tekniikan ja tieteen kehitys ja sovellutukset eivät saa olla vain joidenkin yritysten omia salaisuuksia, vaan ihmiskunnan käytössä ja kehitettävissä. Tämä on eräs osa demokratian toteutumista.

Lähitalous

Lähitalouden kautta varat pysyvät paikallisesti asukkaiden käytössä. Kaupungin on suosittava paikallisia yrityksiä ja lähiruoan käyttöä. Näin verotulot tulevat kaupungille, eivätkä karkaa veroparatiiseihin. Lähiruoka vahvistaa kaupunkiseudun lähellä olevan maaseudun elinvoimaisuutta ja vähentää kuljetuksista johtuvaa ympäristön kuormittamista. Lähiruoan käyttö työllistää asukkaita ja tuo myös verorahat seudun käyttöön. Lähellä tuotetun ruoan alkuperä on helppo selvittää ja näin tiedetään myös miten ruoka on tuotettu.

Kaupungin on myös lisätävä omaa yritystoimintaa. Näin voidaan saada esimerkiksi edullisia asuntoja ja voidaan varmistaa asuntojen saatavuus.

Lähipalvelut

Palvelujen olisi asutuskeskuksissa oltava kävelyetäisyydellä — tätä vaatii EU:n kestävän kaupunkikehityksen ohjekin. (Ks. Leibzigin peruskirja, pdf.)

Terveyskeskusmaksut koskevat lähinnä lapsiperheitä, köyhiä eläkeläisiä ja työttömiä. Tämä lisää köyhien ja varakkaiden välisiä terveyseroja entisestään; osalla pienituloisista elinaika on yli 12 vuotta hyvätuloisia lyhyempi. Perusterveydenhuollosta on tehtävä maksutonta. Tälläkin hetkellä iso osa terveyskeskusmaksuista menee vain maksujen keräämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen ja lopuistakin osa palautetaan sossun luukulta takaisin.

Kahden rinnakkaisen terveydenhuoltojärjestelmän ylläpito on kallista ja tehotonta. Kunnat laittavat suuria summia yksityisen järjestelmän tukemiseen, minkä ”sivuvaikutukset” heikentävät julkista järjestelmää ja heikentävät näin erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden tilannetta.

Vanhusten palvelut on tuotettava kunnan omina palveluina ja lopetettava niiden (samoin kuin yleisesti muidenkin palvelujen) alibudjetointi, mikä pakottaa jatkuviin leikkauksiin. Lisäksi omaishoitajien tukea on lisättävä.

Kouluista ja päivähoidosta ei saa viedä varoja pois, sillä nipistäminen lapsilta tulee myöhemmin maksamaan moninkertaisesti kasaantuvina ongelmina ja ihmisten pahoinvointina.

Lähikirjastot takaavat tasavertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin ja omaehtoiseen toimintaan.

Joukkoliikenne

Saastuttavan autoliikenteen sijasta on suosittava julkista raideliikennettä. Raitiotie on rakennettava Tampereelle niin nopeasti kuin mahdollista.

Joukkoliikenne on maksutonta esimerkiksi Maarianhaminassa, Tallinnassa, Ruotsin Övertorneåssa, Belgian Hasseltissa, Saksan Lübbenissä ja useissa Ranskan kaupungeissa. Asteittainen siirtyminen joukkoliikenteen maksuttomuuteen olisi mahdollista toteuttaa myös Tampereella. Joukkoliikenteen hyvä suunnittelu lisää sen käyttöä ja näin vähentää liikenteen päästöjä Tampereella, parantaen myös ilmanlaatua.

Luonto

Ihminen on osa luontoa ja suojellessamme luontoa säilytämme myös itseämme. Luonnon monimuotoisuutta on vaalittava eikä tuhottava sitä lyhytnäköisten intressien vuoksi. Luontoa tarvitaan myös virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Luontoalueita on säilyttävä kaupunkialueen välittömässä yhteydessä. Näin pidetään yllä myös asukkaiden liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia.

On käytettävä enemmän uusiutuvia energiamuotoja. Suosimalla joukkoliikennettä voidaan vähentää liikenteen luonnolle aiheuttamaa kuormitusta. Kasvispainotteinen ruokavalio säästää myös luontoa. Kasvisruoka lisäksi suojelee eläimiä tuotantolaitosten raa’alta kohtelulta.

Lisäksi

Pääomatuloihin on suhtauduttava kuten muihinkin tuloihin. Samalla kunnallisverosta on tehtävä progressiivinen.

Asukkaiden mahdollisuuksia liikuntaan ja paikalliseen kulttuuritoimintaan on lisättävä.

On kiinnitettävä huomiota ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kaikki se työ, mitä laitamme terveydenhuoltoon, mielenterveyspalveluihin, koulutukseen ja lasten päivähoitoon, tuo itsensä moninkertaisesti takaisin paitsi onnellisuuden lisääntymisenä, myös taloudellisina säästöinä.

* * *

Nämä tässä tämänhetkisinä ajatuksina, parannettavaa ja lisättävää on paljon — eikä ole kiinnitettävä huomiota vain yhden ihmisen muotoiluihin, vaan uudistuksista on käytävä laajaa keskustelua, jossa asukkaat itse suoraan tuovat esiin oman mielipiteensä.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s