Brexitin sosiologiaa

EU-eron puolesta Isossa-Britanniassa äänestäneitä ei voi pitää vain rasisteina ja nationalisteina. Rasismi ei ole syy, se on seuraus, ja pääsyyllinen on nykyinen talous. Brexit oli suuri voitto rasistiselle ja populistiselle oikeistolle, koska sellaiseksi erokampanja muodostui. Se on vallitsevien olosuhteiden tuote.

Continue reading ”Brexitin sosiologiaa”

Mainokset

Brexit, schmexit, lexit

brexit-referendum-results-jpg

Nykyisessä EU:ssa ja Brexitissä on kyse uusliberalismista. Uusliberalismiin kuuluva taloudellinen ja poliittinen keskittäminen ja metropolisoituminen lisäävät ristiriitoja EU:n sisäisten keskusten ja periferioiden, kantakaupungin ja lähiöiden, sekä kaupunkien ja maaseudun välillä. Ihmisten kokemuspiirit erkanevat vahvemmin toisistaan ja jakolinjat kansallisvaltioiden sisällä syvenevät. Continue reading ”Brexit, schmexit, lexit”

Historiantutkimuksen metodista

Tein juuri viimeisen opintoihin liittyneen historian tentin (teknologian historiasta). Alunperin minun piti tehdä historiasta toinen pääaineeni — mutta sattumalta itse Historia päätti toisin. Olen kuitenkin varmasti aina todella kiinnostunut paitsi historian lukemisesta, myös sen tutkimisesta ja siihen liittyvästä metodologiasta. Maallikkoudestani huolimatta tahdon pyöritellä tässä muutamia asiaan liittyviä ajatuksiani, sillä homma on ns. helvetin kiinnostavaa. (Ammattilaiset ovat tervetulleita nälvimään.) Ai niin: oikeastaan kirjoitan tässä lähinnä aatehistoriasta, mutta kestävimmät teistä saavat myöhemmin kärsiä muistakin (muutakin) historiantutkimusta koskevista ajatuksistani. Continue reading ”Historiantutkimuksen metodista”

Vastoin tosiasioita: kontrafaktuaaliset ajatuskokeet

Samoin kuin monet syy–seuraus-arviot, myös kontrafaktuaaliset ajatuskokeet ovat tietoihin perustuvia arvioita historiallisesti kiinnostavista ja tärkeistä kysymyksistä. Kontrafaktuaalisessa tutkimuksessa kysytään ”mitä jos olisi tapahtunut toisin?” ja pyritään rakentamaan mahdollinen maailma tämän muutoksen pohjalta. Continue reading ”Vastoin tosiasioita: kontrafaktuaaliset ajatuskokeet”

Vaaliperiaate ja demokratia

Nykyisin parlamentarismi ja demokratia samastetaan toisiinsa. Näin ei ole ollut vielä kovin kauaa, vaan ”demokratian” nykyinen merkitys on muotoutunut 1900-luvun aikana. Radikaalin työnväenliikkeen ja köyhien ajamasta demokratiasta sana omittiin muidenkin käyttöön, mutta muuttuneessa merkityksessä. Isosta-Britanniasta lähtöisin olevan parlamentarismin ja erityisesti Antiikin Ateenaan liittyvän demokratian erot ovat todellisuudessa suuria, ja käsitteiden käyttö toistensa synonyymeina estää meitä ajattelemasta sitä, millaista kansalaisten valta todella voisi olla. Continue reading ”Vaaliperiaate ja demokratia”

Uudistuksia tässä ja nyt

Oman poliittisen toimintani missiona on laajasti ottaen hyvä elämä ja ihmisten vapaus: kansalaisten suora vaikuttaminen päätöksenteossa erilaisilla suoran demokratian menetelmillä tai demokraattisin valintamenetelmin. Tämä vaatii tasavertaisuutta mahdollisuuksissa sekä poliittisen järjestelmän lisäksi myös tiedon vapautta ja koko talousjärjestelmän muuttamista. Ihmisten ei pidä olla toisten ihmisten pelinappuloina tai vaalikarjana, vaan tasavertaisina toimijoina toisiinsa nähden. Poliittinen tasavertaisuus vaatii käytännössä myös taloudellista tasavertaisuutta. Continue reading ”Uudistuksia tässä ja nyt”