Vaaliperiaate ja demokratia

Nykyisin parlamentarismi ja demokratia samastetaan toisiinsa. Näin ei ole ollut vielä kovin kauaa, vaan ”demokratian” nykyinen merkitys on muotoutunut 1900-luvun aikana. Radikaalin työnväenliikkeen ja köyhien ajamasta demokratiasta sana omittiin muidenkin käyttöön, mutta muuttuneessa merkityksessä. Isosta-Britanniasta lähtöisin olevan parlamentarismin ja erityisesti Antiikin Ateenaan liittyvän demokratian erot ovat todellisuudessa suuria, ja käsitteiden käyttö toistensa synonyymeina estää meitä ajattelemasta sitä, millaista kansalaisten valta todella voisi olla. Continue reading ”Vaaliperiaate ja demokratia”

Mainokset

Uudistuksia tässä ja nyt

Oman poliittisen toimintani missiona on laajasti ottaen hyvä elämä ja ihmisten vapaus: kansalaisten suora vaikuttaminen päätöksenteossa erilaisilla suoran demokratian menetelmillä tai demokraattisin valintamenetelmin. Tämä vaatii tasavertaisuutta mahdollisuuksissa sekä poliittisen järjestelmän lisäksi myös tiedon vapautta ja koko talousjärjestelmän muuttamista. Ihmisten ei pidä olla toisten ihmisten pelinappuloina tai vaalikarjana, vaan tasavertaisina toimijoina toisiinsa nähden. Poliittinen tasavertaisuus vaatii käytännössä myös taloudellista tasavertaisuutta. Continue reading ”Uudistuksia tässä ja nyt”